Zapytanie ofertowe POIR 01.01.01. - usługa zewnętrzna{en}