Budowa instalacji do metanizacji pozostałości przetwórczych o mocy 0,48 MW w Murowanej Goślinie.

Z ogromną przyjemnością informujemy, że IMA Polska S.A. realizuje projekt w ramach umowy w formie pożyczki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. ,,Budowa instalacji do metanizacji pozostałości przetwórczych o mocy 0,48 MW w Murowanej Goślinie".

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa biogazowni rolniczej w miejscowosci Murowana Goślina, na terenie istniejącego zakładu produkcji alkoholu, w województwie wielkopolskim, powiat poznański, gmina Murowana Goślina.

Celem przedsięwziecia jest budowa instalacji do metanizacji pozostałości przetwórczych z gorzelni, tj. wywaru gorzelnianego (odciek po dekantacji wywaru), który obecnie przeznaczony jest w części na paszę dla zwiewrząt, a część frakcji płynnej jest utylizowana jako ściek. Roczna produkcja wywaru w zakładzie kształtuje się na poziomie 175 200 ton.

W wyniku beztlenowej fermentacji wywaru gorzelnianego powstanie biogaz rolniczy, który następnie będzie spalany w jednostce kogeneracji, produkujacej jednocześnie energię elektryczną i cieplną.

Wartość projektu: 4 661 025,00 zł