Budowa instalacji do metanizacji pozostałości przetwórczych o mocy 1,44 MW w Murowanej Goślinie

Z ogromna przyjemnością informujemy, że IMA Polska S.A. zawarła z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie na realizację projektu " Budowa instalacji do metanizacji pozostałości przetwórczych o mocy 1,44 MW w Murowanej Goślinie".


Realizacja Projektu następuje w ramach Dzialania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Żródła wysokosprawnej kogeneracji, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2010.


Celem projektu polegającego na budowie instalacji do metanizacji pozostałosci przetwórczych z gorzelni jest produkcja energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji z zasobów odnawialnych źródeł energii, jakim jest wywar gorzelniany.


Instalacja produkowac będzie enrgie elektryczną i cieplą w kogeneracji. Moc zainstalowana planowanej biogazowni to 1,44 MW energii elektrycznej oraz 1,73 MW energii cieplnej.


Wartość projektu: 14 760 000,00 zł


Wartość dofinansowania: 7 243 734,00 zł