Budowa instalacji do metanizacji pozostałości przetwórczych o mocy 1,44 MW w Murowanej Goślinie

Z ogromna przyjemnością informujemy, że IMA Polska S.A. zawarła z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie na realizację projektu " Budowa instalacji do metanizacji pozostałości przetwórczych o mocy 1,44 MW w Murowanej Goślinie".


Realizacja Projektu następuje w ramach Dzialania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Żródła wysokosprawnej kogeneracji, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2010.


Celem projektu polegającego na budowie instalacji do metanizacji pozostałosci przetwórczych z gorzelni jest produkcja energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji z zasobów odnawialnych źródeł energii, jakim jest wywar gorzelniany.


Instalacja produkowac będzie enrgie elektryczną i cieplą w kogeneracji. Moc zainstalowana planowanej biogazowni to 1,44 MW energii elektrycznej oraz 1,73 MW energii cieplnej.


Wartość projektu: 14 760 000,00 zł


Wartość dofinansowania: 7 243 734,00 zł

 

Informacja o mechanizmie umożliwiającym sygnalizowanie o nieprawidłowościach:


Instytucja zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

W ramach systemu POIiŚ funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Przekazane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów. Mechanizm pozwala na zgłoszenie nieprawidłowości z zachowaniem anonimowości. W celu właściwego zbadania i wyjaśnienia sprawy należy dokładnie opisać nieprawidłowość.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy skorzystać z formularza zamieszczonego na stronie internetowej: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl