2018|01|03|10:53 2018|01|03|10:53
Budowa instalacji do metanizacji pozostałości przetwórczych - zapytanie ofertowe

Budowa instalacji do metanizacji pozostałości przetwórczych na potrzeby firmy IMA POLSKA S.A. w ramch projektu pt. "Budowa instalacji do metanizacji pozostałości przetwórczych o mocy 1,44MW w Murowanej Goślinie", w ramach Działania 1.6 Promowanie i wykorzystanie wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebwanie na ciepło użytkowe Poddziałanie 1.6 Źródła wysokosprawnej i kogeneracji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 współfinansowanego ze srodków Funduszu Spójności.

 
Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1076318

Zakład produkcyjny

62-095 Murowana Goślina
ul. Polna 21

Kontakt
tel: (+48) 530-595-395

e-mail: sekretariat@imapolska.eu