Modernizacja i rozbudowa linii technologicznej gorzelni

Zapraszamy do zapozania z zapytaniem o wycenę na modernizację i rozbudowę linii technologicznych gorzelni w zakałdzie przetwórczym IMA Polska S.A.

Zapytanie o wycenę