Prace badawczo - rozwojowe w zakresie zagospodarowania odpadów z branży rolno - spożywczej

Z ogromna przyjemnością informujemy, że IMA Polska S.A. dnia 30.09.2018 r. zakończyła realizację projektu „Prace badawczo - rozwojowe w zakresie zagospodarowania odpadów z branży rolno - spożywczej” w ramach umowy o dofinansowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Projekt był podzielony na dwa etapy:

  • badania przemysłowe,
  • prace rozwojowe.

Głównym celem projektu było opracowanie innowacyjnej technologii, która pomogła rozwiązać problem z zagospodarowaniem odpadów w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego. Technologia zakłada przetwarzanie odpadów w procesie fermentacji metanowej na biogaz.

 

Całkowity koszt realizacji projektu: 6.053.015,99 zł