Zapytanie o wycenę POIR 01.01.01. - odczynniki laboratoryjne

Zapraszamy do zapoznania z zapytaniem o wycenę na odczynniki laboratoryjne na potzreby IMA Polska S.A. w ramach realizacji projektu POIR 01.01.01-00-1330/15.

Zapytanie o wycenę