Zapytanie ofertowe POIR 01.01.01. - usługa zewnętrzna

Zapraszamy do skałdania ofert z postepowaniu dotyczącym wyboru wykonawcy usługi zewnetrznej w zakresie prac dodatkowych oraz montażu elementów do budowy modelu eksperymentalnego instalacji do metanizacji w wersji laboratoryjnej na potrzeby firmy IMA POLSKA Spółka Akcyjna w ramach projektu pt. „Prace badawczo – rozwojowe w zakresie zagospodarowania odpadów z branży rolno - spożywczej”, w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Szczegóły w Bazie Konkurencyjności.