Ochrona Danych Osobowych

Obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze dopełnienie obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane w dalej RODO informujemy Państwa, że

Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko, dane pracowników i współpracowników udostępniane przez Państwa w ramach umów, adresy korespondencyjny/adresy e-mail, numery telefonów, stanowiska, numery identyfikacyjne są w naszej bazie danych Kontrahentów.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.

Administratorem Państwa danych osobowych jest IMA Polska S.A. z siedzibą w Murowanej Goślinie, ul. Polna 21 (62-095) zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu za numerem KRS: 0000566925, zwana dalej Administratorem.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Polna 21, 62-095 Murowana Goślina lub poprzez e-mail: rodo@imapolska.eu

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, innym odbiorcom danych np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, spółkom z naszej grupy kapitałowej – wyłącznie w celu realizacji naszych celów.

Od 25 maja 2018 r. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych znajdujących się w bazie Kontrahentów jest art. 6 ust. 1  1 lit. a (wyrażona zgoda),  b (realizacja zamówienia), f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych. Oznacza to, że dane osobowe z w/w bazy będą przetwarzane przede wszystkim w celu zawarcia umowy i wypełniania jej warunków, w celach kontaktowych oraz prowadzenia współpracy, sprzedaży naszych produktów i usług, wykonywania rozliczeń finansowych a także w celach analitycznych, statystycznych, marketingowych oraz ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu. Okres ten może zostać przedłużony do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, sprostowania i usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przeniesienia tych danych do innego administratora.

W każdym czasie może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza RODO.

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

IMA Polska S.A.
ul. Polna 21, 62-095 Murowana Goślina

NIP: 782-251-03-05

KRS:0000566925

 

Zakład produkcyjny

62-095 Murowana Goślina
ul. Polna 21

Kontakt
tel: (+48) 530-595-395

e-mail: sekretariat@imapolska.eu