Poszanowanie środowiska naturalnego jest dla nas jedną z najważniejszych wartości. Dlatego postawiliśmy na technologie oparte na odnawialnych źródłach energii. Każdego roku coraz większa ilość zużywanej przez nas energii jest „zielona”.
Energię wytwarzamy w dwóch instalacjach do metanizacji: mniejszej „Bocian” (0,48MW) oraz większej „Czapla” (1,44 MW). Obie są efektem prac badawczo-rozwojowych Ima Polska S.A. prowadzonych w ramach projektu: „Prace badawczo-rozwojowe w zakresie zagospodarowania odpadów z branży rolno-spożywczej”, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Do produkcji biogazu wykorzystujemy wywar kukurydziany. Proces odbywa się w zamkniętych zbiornikach, wykonanych ze stali kwasoodpornej, przez co nie jest uciążliwy dla otoczenia. A dzięki wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań, odzyskujemy zaczną ilość wody, którą zawracamy do gorzelni.
Następnie biogaz jest spalany w silnikach kogeneracyjnych, pozwalając uzyskać energię elektryczną i ciepło. Każdego roku coraz bardziej zbliżamy się do całkowitej samowystarczalności energetycznej.